Wentylatory promieniowe WPWDs-1,4 WPWDs-1,8

ZASTOSOWANIE

Wentylatory serii WPWDs w wykonaniu standardowym przeznaczone są do
przetłaczania gazów chemicznie obojętnych, o stężeniu zapylenia do 3 [g/m3] i ]temperaturze
do 250[oC] ; w wykonaniu specjalnym mogą być produkowane dla czynników o
temperaturze do 450 [oC] . Dla temperatur przetłaczanego czynnika w zakresie 180 do
250[0C] stosuje się odrzutniki ciepła ( są to tarcze chłodzące obudowy łożysk wentylatora
montowane bezpośrednio na wale pomiędzy obudową wentylatora, a obudową łożysk).
Dla temperatur przetłaczanego czynnika powyżej 250[0C] zalecane jest stosowanie układu
ułożyskowania chłodzonego wodą. W zakresie temperatur przekraczających 300[0C] dla
przetłaczanego czynnika wentylatory wykonywane są z materiałów odpornych na działanie
wysokich temperatur .
Wentylatory WPWDs są zalecane do stosowania przede wszystkim jako wentylatory
powietrza i spalin w urządzeniach kotłowych oraz w innych urządzeniach przemysłowych, w
których jest wymagana wzmocniona konstrukcja wentylatora.
BUDOWA
Dwustrumieniowe wentylatory WPWDs są produkowane wyłącznie z napędem przez
sprzęgło podatne. Wirnik łożyskowany dwustronnie na łożyskach tocznych . Wentylatory są
wyposażone we wloty kolanowe . Na życzenie odbiorcy wentylatory te mogą być
wyposażone w osiowy aparat kierowniczy służący do ekonomicznej regulacji parametrów
wentylatora . Aparat ten może być przystosowany do sterowania ręcznego lub
automatycznego. Dodatkowe wyposażenie wentylatorów stanowić mogą: izolacja termiczno –
akustyczna, ramy amortyzacyjne z wibroizolatorami, tłumiki hałasu na wlocie i wylocie
wentylatora, kompensatory stalowe lub elastyczne .

Katalog do pobrania

Formularz doboru wentylatora

WENTYLATOR WYPOSAŻYĆ W:

TOP